Podmienky používania | CISTE-SVETLOMETY.COM

Podmienky používania

Tieto všeobecné podmienky upravujú vzájomné vzťahy medzi CISTE-SVETLOMETY.COM (ďalej len "webová stránka") a subjektmi, ktoré používajú e-shop umiestnený na webadrese https://ciste-svetlomety.com.

Podmienky používania webovej stránky CISTE-SVETLOMETY.COM môžu byť kedykoľvek zmenené v súlade s ustanoveniami čl. 147Б ZZP (Zákona o ochrane spotrebiteľov).

Webová stránka CISTE-SVETLOMETY.COM je vo vlastníctve spoločnosti "Адвъртайз Он Лайн ООД" (Advertise On Line Ltd.), DIČ BG201268170, kontaktné telefónne číslo +35987-609-8626, sídlo: ul. Pop Bogomil č. 31, Sofia, Bulharsko (je to administratívna adresa a na tejto adrese nie je obchod alebo sklad, objednávky cez CISTE-SVETLOMETY.COM sa vykonávajú len online).

Stránka 
CISTE-SVETLOMETY.COM je registrovaná a pôsobí v Bulharskej republike. Všetky spory, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, činností stránky, produkty, ktoré ponúka, ich prevádzkou a / alebo týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, budú riešené súdom Bulharskej republiky a v súlade so zákonmi Bulharskej republiky.

Webovú stránku si môžu používatelia prezrieť a vykonávať objednávky bezplatne a bez registrácie. Postup registrácie je absolútne dobrovoľný a bezplatný. Registrácia slúži len pre pohodlie pri nakupovaní v internetovom obchode a umožňuje prehľad histórie objednávok, uloženie údajov o každej objednávke, aby nebolo potrebné tieto údaje zadávať pri ďalších objednávkach cez CISTE-SVETLOMETY.COM. Každý užívateľ, ktorý vyplní registračný formulár na CISTE-SVETLOMETY.COM, môže prostredníctvom označenia vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas s tým, aby v budúcnosti dostával informačné emaily o akciách, nových výrobkoch alebo kampaniach (používateľ môže kedykoľvek po ukončení registrácie odmietnuť ďalšie doručovanie informačných emailov). Na registráciu musíte vyplniť registračný formulár podľa pokynov. Pole, ktoré musíte vyplniť, je označené hviezdičkou. Po úspešnej registrácii používateľ dostane užívateľské meno a heslo, pomocou ktorých sa môže prihlásiť do svojho konta na webovej stránke.

Informácie poskytnuté pri registrácii musia byť správne a úplné. Upozorňujeme Vás na Vašu zodpovednosť, vrátane trestnej zodpovednosti, za všetky poskytnuté vyhlásenia/zápisy/nepravdivé údaje. Všetky objednávky vykonané cez CISTE-SVETLOMETY.COM budú pred odoslaním na doručenie telefonicky potvrdené. CISTE-SVETLOMETY.COM si vyhradzuje právo odmietnuť určitým používateľom prístup k webovej stránke, zrušiť kontá alebo stornovať objednávky, vrátane potvrdených objednávok.

Bez akejkoľvek zodpovednosti a odôvodnenia, si CISTE-SVETLOMETY.COM v každom prípade vyhradzuje právo nezverejňovať podľa vlastného uváženia akékoľvek zaslané názory bez ohľadu na ich obsah. Na schválenie názoru či hodnotenia webstránky môže tím CISTE-SVETLOMETY.COM potrebovať verifikáciu, že používateľ, ktorý názor/hodnotenie zaslal, skutočne výrobok použil a dodržal všetky pokyny a podmienky záväzné pre úspešné fungovanie výrobku. Každý používateľ súhlasí, že po poskytnutí/zverejnení fotiek/názorov, ktoré poukazujú/popisujú efekt nášho produktu (utierky na renováciu svetlometov), CISTE-SVETLOMETY.COM môže tieto fotky/názory použiť na svojej webovej stránke, Facebooku a/alebo v propagačných materiáloch.

Hoci obsah webovej stránky CISTE-SVETLOMETY.COM je prístupný k nahliadnutiu všetkým užívateľom bez ohľadu na ich vek, vytvorenie konta, dokončenie objednávky a prenos osobných údajov je zakázaný pre osoby mladšie ako 18 rokov. Svojím súhlasom s týmito všeobecnými podmienkami používania, vyhlasujete, že ste dovŕšili vek 18 rokov.


Objednávka

Objednávky cez CISTE-SVETLOMETY.COM sa uskutočňujú len online, prostredníctvom systému objednávok webovej stránky. Katalóg produktov na webstránke je prístupný všetkým používateľom stránky a nevyžaduje sa registrácia na jeho preskúmanie. Aby bolo možné cez CISTE-SVETLOMETY.COM objednať, musíte najprv vložiť do nákupného košíka produkty, ktoré sú predmetom objednávky a počet kusov. Každá objednávka cez CISTE-SVETLOMETY.COM musí byť potvrdená a spracovaná tímom CISTE-SVETLOMETY.COM, aby mohla byť odoslaná na doručenie zásielkovou spoločnosťou.

Všetky ceny výrobkov predávaných cez CISTE-SVETLOMETY.COM sú konečné a platia sa v určenej mene.

Všetci používatelia webovej stránky si môžu vybrať, či sa registrujú na CISTE-SVETLOMETY.COM, alebo budú objednávať ako hostia, teda bez registrácie. Postup pre dokončenie objednávky pokračuje vyplnením formulára, do ktorého je treba zadať údaje na doručenie objednávky (meno, telefónne číslo, adresa, e-mail). Následne musíte zvoliť spôsob platby – na dobierku. Ďalej si prečítate, ako dokončíte svoju objednávku:

Na dobierku. Pri tomto spôsobe platby sa úhrada ceny objednávky vykoná pri doručení zásielky kuriérom, pričom suma sa zaplatí kuriérovi na mieste. V prípade, že chcete produkty vrátiť, môžete to urobiť v súlade s podmienkami o vrátení výrobkov zakúpených cez CISTE-SVETLOMETY.COM. Sumy sa vracajú len prostredníctvom platobného systému Paypal, pričom suma bude prevedená na účet používateľa založeného na stránke http://paypal.com.

Elektronickou objednávkou cez online obchod je možné zakúpiť len tovar, ktorý systém umožní vložiť do nákupného košíka používateľa. Všetky informácie o tovare ponúkanom na predaj cez e-shop, vrátane (a nielen) vlastností, spôsobu použitia atď. zabezpečuje výrobca, resp. dovozca príslušného tovaru a CISTE-SVETLOMETY.COM neznáša žiadnu zodpovednosť za nepravdivo, nesprávne alebo nepresne poskytnuté informácie, za pravdivé informácie poskytnuté zavádzajúcim spôsobom a za rozdiely medzi faktickým a skutočným stavom, ako ani za tlačové chyby. CISTE-SVETLOMETY.COM nie je akokoľvek zodpovedná za prípadné chyby v popise produktov, ako ani za výskyt výrobných chýb produktov ponúkaných v e-shope.

Všetky ceny uvedené na webovej stránke sú v bulharských leva a platia len do okamihu zverejnenia cien, pričom CISTE-SVETLOMETY.COM si vyhradzuje právo bez upozornenia ceny kedykoľvek zmeniť. Ceny výrobkov uvedené na webovej stránke sú konečné a zahŕňajú všetky dane a poplatky bez ceny doručenia, ktorá sa uvádza samostatne pred dokončením objednávky.


Platba

Pred dokončením akejkoľvek objednávky cez CISTE-SVETLOMETY.COM majú používatelia možnosť vybrať si spôsob platby, ktorým uhradia cenu svojej objednávky. V závislosti od zvoleného spôsobu sa môžu uplatniť príslušné poplatky (ak sú použiteľné). Všetky komponenty, ktoré tvoria konečnú cenu každej objednávky cez CISTE-SVETLOMETY.COM, sú uvedené po jednom v tabuľke "Obsah košíka", ktorú nájdete nad tlačidlom na dokončenie príslušnej objednávky, pričom každý používateľ sa s ňou musí oboznámiť pred úspešným dokončením svojej objednávky.

Spôsoby platby dostupné na CISTE-SVETLOMETY.COM:

Na dobierku. Pri tomto spôsobe platby sa úhrada ceny objednávky vykoná pri doručení zásielky kuriérom, pričom suma sa zaplatí na mieste, kuriérovi. V prípade, že chcete produkty vrátiť, môžete to urobiť v súlade s podmienkami o vrátení výrobkov zakúpených cez CISTE-SVETLOMETY.COM. Sumy sa vracajú len prostredníctvom platobného systému Paypal, pričom suma bude prevedená na účet používateľa založeného na stránke http://paypal.com.Platobné dokumenty

Faktúry vydávané cez webovú stránku CISTE-SVETLOMETY.COM sa zasielajú na e-mailovú adresu, ktorú zákazník zadal v svojej objednávke, pričom sa do nich uvádzajú údaje, ktoré zákazník sám vyplnil vo svojej objednávke.

Pri nákupe produktu ponúkaného a dodávaného CISTE-SVETLOMETY.COM sa nevystavujú žiadne pokladničné doklady. V závislosti od spôsobu platby by sa mala faktúra skombinovať s jedným z týchto dokumentov, ktoré nahrádzajú pokladničný doklad podľa bulharskej legislatívy:

- úhrada kuriérovi pri doručení je poštový prevod peňazí v zmysle Zákona o poštových službách. Všetky zásielkové spoločnosti, ktoré dodávajú výrobky CISTE-SVETLOMETY.COM, majú potrebnú licenciu na akceptovanie takýchto platieb. V súlade s Vyhláškou Ministerstva financií Bulharskej republiky č. Н-18 z r. 2006 nie je vystavenie pokladničného dokladu povinné, ak sa platba uskutočňuje v podobe poštového prevodu peňazí. V tomto prípade prevádzkovateľ poštových služieb, ktorý má licenciu (zásielková spoločnosť), vystaví dokument potvrdzujúci poštový prevod peňazí.

Čl. 3 ods. 1 Vyhlášky č. Н-18 stanovuje:

Každý predajca musí v predajnom mieste evidovať a vykazovať vykonané predaje tovaru alebo služieb alebo predajným miestom vystaviť pokladničný doklad elektronickou registračnou pokladnicou (ERP) okrem prípadu, keď sa platba vykonáva úhradou, inkasom alebo poukázaním peňazí dodávateľom peňažnej služby v zmysle Zákona o platobných službách a platobných systémoch alebo poštovým prevodom peňazí vykonaným prevádzkovateľom poštových služieb, ktorý má licenciu na vykonávanie poštových prevodov peňazí v zmysle Zákona o poštových službách.

Platobný doklad pre každú objednávku si musíte uložiť a uchovať. Budete ho potrebovať v prípade vrátenia produktov kúpených cez CISTE-SVETLOMETY.COM.


Doručenie

Objednávky urobené v pracovný deň do 11. hod., zasielame na doručenie v ten istý deň. V prípade, že ste svoju objednávku urobili v pracovný deň po 11. hod., bude Vám odoslaná na doručenie nasledujúci pracovný deň. Ak objednávku zadáte v deň pracovného voľna, bude Vám odoslaná na doručenie kuriérom nasledujúci pracovný deň.

Doručenie objednávok urobených cez CISTE-SVETLOMETY.COM vykonáva zásielková spoločnosť DPD, ktorá doručí zásielku na Vami uvedenú adresu. V závislosti od miesta a regiónu, ktorý ste zvolili, môže dodávka trvať 2 až 5 pracovných dní.

V závislosti od Vašej lokality alebo mesta pred dokončením objednávky Vám náš systém vypočíta náklady na dodávku.Zodpovednosť

CISTE-SVETLOMETY.COM je zodpovedná za predaj výrobkov tak, ako je uvedené a popísané v katalógu výrobkov CISTE-SVETLOMETY.COM. Webstránka je zodpovedná za presné a včasné doručenie, ako aj za splnenie podmienok na vrátenie produktu uvedených v bode Podmienky na vrátenie produktov týchto všeobecných podmienok.

Zodpovednosťou každého používateľa služieb webovej stránky CISTE-SVETLOMETY.COM je ubezpečiť sa, že vie ako správne používať ľubovoľný produkt zakúpený cez webovú stránku a v prípade nejasností musí kontaktovať tím CISTE-SVETLOMETY.COM a požiadať o pomoc. CISTE-SVETLOMETY.COM nemôže a nenesie žiadnu zodpovednosť za škody a ujmy spôsobené v dôsledku nesprávneho použitia výrobku zakúpeného cez CISTE-SVETLOMETY.COM.Pôvod a obsah

Produkt na renováciu svetlometov CISTE-SVETLOMETY.COM sa vyrába v Izraeli.

Obsah: textilné utierky; Sodium Lauryl Sulphate; Sodium Chloride; Cocoamidopropyl Betaine; Polysorbate 20; 2-Bromo-2Nitro-1; 3-Diol; ťažká ropa hydrospracovaná; 2-butanone oxime.


Skladovanie produktu

Pre zachovanie vlastností a charakteristík produktu, pri dlhodobom skladovaní, produkt by mal byť skladovaný na suchom a chladnom mieste a nemal by byť vystavený priamemu slnečnému žiareniu. Po obdržaní produktu z našej webovej stránky by ste ho nemali skladovať dlhšie ako 3 mesiace pred použitím na rozmazané plastové svetlomety.Pôsobenie výrobku

Utierky na renováciu svetlometov CISTE-SVETLOMETY.COM pôsobia tak ako je uvedené a znázornené na webovej stránke v prípadoch, keď svetlomety, ktoré sú predmetom renovácie, nie sú vyrobené zo skla, nemajú mechanické poškodenia, nahromadený uhličitan vápenatý/horečnatý a drsný povlak. Náš výrobok nedokáže vyčistiť zahmlenie svetlometov, ktoré sa vo veľmi zriedkavých prípadoch vyskytuje na vnútornej strane svetlometu. Skôr ako začnete používať utierky na renováciu svetlometov CISTE-SVETLOMETY.COM, musíte uvedené problémy vyriešiť. Je možné, že utierky na renováciu svetlometov nedosiahnu požadovaný účinok v prípade, keď už boli svetlomety predtým viackrát leštené.


Trvalý efekt utierok na renováciu svetlometov môže byť narušený nekvalitnými a príliš silnými a/alebo korozívnymi čistiacimi prostriedkami pri kontakte s povrchom svetlometov. Takéto prípravky poškodia povrch všetkých vonkajších dielov auta a CISTE-SVETLOMETY.COM nemôže byť zodpovedná za účinky týchto prípravkov na svetlomety auta. Príliš silné/korozívne chemikálie môžu porušiť povrch ochrannej vrstvy. Viaceré automobilky výslovne zakazujú vo svojich manuáloch na prevádzku auta používanie tzv. „bezkontaktného“ umývania pre negatívny účinok silných chemikálií na náter, plastové komponenty a všetky vonkajšie diely auta.

Povrch ochrannej vrstvy svetlometov môže porušiť aj aplikovanie čistiacich metód, ktoré zahŕňajú používanie tvrdých či brusných kief, drôteniek a iné spôsoby, ktoré môžu poškodiť povrch ochrannej vrstvy.


Bezpečnostné pokyny

Uchovávajte mimo dosahu detí! Tento produkt dráždi oči a je nebezpečný pri pohltení! Používajte rukavice a po použití si dôkladne umyte ruky vodou a mydlom! Produkt používajte len na opracovanie povrchu svetlometov!


 
Podmienky na vrátenie výrobku

Upozorňujeme Vás, že vrátenie výrobku nemôžeme zrealizovať v prípade, že ste nás vopred o tom neinformovali. Ak chcete vrátiť produkt alebo produkty zakúpené cez CISTE-SVETLOMETY.COM, musíte kontaktovať náš tím (e-mailom, telefonicky alebo kontaktným formulárom na našej webovej stránke), vyplniť reklamačný formulár (tu) a obdržať pokyny ako poslať produkt, ktorý chcete vrátiť. Pokyny na vrátenie výrobku získate na e-mail, ktorý ste zadali. Zodpovednosťou každého používateľa je ubezpečiť sa, že dostane a včas prečíta e-maily, ktoré zasielame. Ak má Vaša elektronická poštová schránka zvláštnu spamovú zložku, musíte kontrolovať aj jej obsah pre e-maily od nás alebo pridajte e-mailovú adresu info@CISTE-SVETLOMETY.COM do zoznamu e-mailov, pre ktoré nechcete, aby byli považované za spam.

Vrátenie produktov, bez ohľadu na dôvod vrátenia, vykonáva zásielková spoločnosť podľa pokynov tímu CISTE-SVETLOMETY.COM.

1. Všetky produkty môžete vrátiť v štrnásťdňovej lehote odo dňa doručenia v obchodnej úprave. Produkty musíte vrátiť v originálnom balení a bez akýchkoľvek mechanických poškodení alebo stôp použitia. Používateľ je zodpovedný len za zníženú hodnotu tovaru, spôsobenú vyskúšaním okrem bežného použitia za účelom zistenia podstaty, vlastností a správneho fungovania.

2. Ak po doručení výrobku zákazník zistí, že jeho auto a svetlomety podliehajú výnimkám, pri ktorých by produkt nemohol dosiahnuť požadovaný efekt (výnimky sú uvedené v návode na použitie a v časti Pôsobenie výrobku v týchto podmienkach používania), produkt nesmie používať, ale musí kontaktovať CISTE-SVETLOMETY.COM a nahlásiť vrátenie produktu. Náklady na vrátenie výrobku sú na úkor zákazníka.

3. V prípade nevyhovujúcich výsledkov z pôsobenia výrobku sa musí zákazník ubezpečiť, že presne dodržal pokyny na použitie, ktoré dostal spolu s výrobkom, a tiež že produkt nepodlieha výnimkám, pri ktorých nemôže dosiahnuť požadované výsledky (výnimky sú uvedené v návode na použitie a v časti Pôsobenie výrobku v týchto podmienkach používania). Ak chcete uplatniť reklamáciu, mali by ste kontaktovať náš tím a vyplniť formulár žiadosti (https://ciste-svetlomety.com/index.php?route=account/return/add). Aby mohla byť reklamácia posúdená, a aby ste získali stanovisko nášho tímu, je nutné urobiť fotografie (detailnú) svetlometov po aplikácii nášho produktu, ktoré ukazujú neuspokojivé výsledky z použitia nášho produktu, a poslať ich emailom na adresu info@ciste-svetlomety.com. Po vyplnení formulára o reklamácii a odosielaní fotografií musíte počkať na odpoveď a pokyny od tímu CISTE-SVETLOMETY.COM. Pri kontrole formuláre pre reklamácií, môže náš tím požiadať o podrobnejšie fotografie a / alebo iné informácie, ktoré majú byť k žiadosti pripojené. Všetky stanoviska na reklamácie sa zasielajú emailom. V prípade potreby vynaloženia dopravných nákladov v súvislosti s reklamáciou, budú tieto na úkor CISTE-SVETLOMETY.COM.


Je potrebné odložiť si a uchovávať platobný doklad z každej objednávky. Budete ho potrebovať v prípade vrátenia výrobkov kúpených cez CISTE-SVETLOMETY.COM.

Zákonná záruka. Informácie pre zákazníkov. Alternatívne riešenie sporov: Všetky online výrobky prezentované a/alebo predávané na webstránke majú zákonnú záruku za zhodu výrobku s predajnou zmluvou v súlade s čl. 112 až 115 Zákona o ochrane spotrebiteľov (ZZP). Obchodná záruka neovplyvňuje práva spotrebiteľov vyplývajúce zo záruky podľa čl. 112 až 115 ZZP. Bez ohľadu na obchodnú záruku je predávajúci zodpovedný za nesúlad spotrebného tovaru s predajnou zmluvou v súlade so zárukou podľa čl. 112 až 115 ZZP. Informácie o právach spotrebiteľov vyplývajúcich zo zákonnej záruky podľa čl. 112 až 115 ZZP TU. Na telefónnom čísle +35929330565 dostanete všetky informácie podľa čl. 4 ZZP vzťahujúce sa na tovar/služby prezentované na webstránke alebo predávané v e-shope. Príslušným orgánom pre alternatívne riešenie sporov v zmysle čl. 181н ods. 4 ZZP sú zmierovacie výbory ku Komisii na ochranu spotrebiteľov (Web: https://www.kzp.bg/, Tel: +35929330565). V prípade vzniknutia sporu v súvislosti s e-predajom môžete používať aj webovú stránku na e-riešenie sporov (OPC(Web: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage).


Informácie uvedené v tejto časti sa týkajú subjektov, ktoré sú spotrebiteľmi v zmysle §13 ods. 1 b. 1 Dodatočných ustanovení ZZP.